กิจกรรม

Luna M Market ตลาดกลางสำหรับแลกเปลี่ยนไอเทม

Update : 15/10/20 16:04

  ระบบ Market หรือตลาดกลางสำหรับแลกเปลี่ยนไอเทม คือสถานที่สำหรับซื้อหรือขายไอเทมระหว่างเหล่านักผจญภัย โดยใช้หน่วยการแลกเปลี่ยนเป็น Crystal สามารถเข้าใช้งานได้จากหน้าเมนู และไปที่หัวข้อ Market โดยระบบจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ๆดังนี้

※ เฉพาะตัวละครเลเวล 40 ขึ้นไปเท่านั้น ที่จะสามารถใช้งานระบบ Market ได้1. การซื้อไอเทมจากตลาดกลาง

  สำหรับการซื้อไอเทม นักผจญภัยสามารถค้นหาไอเทมที่ต้องการได้จากหมวดหมู่ของสินค้า ที่จะแบ่งเป็น 8 ประเภทด้วยกัน คือ All (ไอเทมทั้งหมด), Equipment, Accessory, Costume, Potion, Crafting Material, Summon Stone และอื่นๆ

  หรือนักผจญภัยสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการ โดยการพิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการในช่องค้นหาอย่างน้อย 2 ตัวอักษร ระบบจะแสดงผลลัพธ์ชื่อสินค้าที่เป็นไปได้ในรายการ  นอกจากนี้ยังสามารถกรองสินค้าที่กำลังลงขายอยู่เพื่อเลือกระดับของสินค้าที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น ระดับ Rank ของอาวุธ หรือระดับการตีบวก โดยไปที่เมนูตั้งค่าการกรอง และเลือกหัวข้อของสินค้าที่ต้องการจากนั้นกด Search เพื่อค้นหา  หลังจากทำการซื้อ ไอเทมที่ซื้อจะเข้าสู่กระเป๋าโดยอัตโนมัติ2. การขายไอเทมในตลาดกลาง

  การขายไอเทมมีข้อกำหนดที่ควรทราบ ดังนี้
  1. ค่าธรรมเนียมและข้อกำหนดการตั้งขายไอเทม
      • การขายไอเทมแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมการตั้งขาย โดยจะมีอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 20 Gold ต่อ 1 Crystal เช่น ราคาขายไอเทมอยู่ที่ 100 คริสตัล จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 2,000 Gold
      • ราคาขายไอเทมต่อชิ้นสูงสุดไม่เกิน 100,000 Crystal
      • สามารถตั้งขายไอเทมได้สูงสุด 10 รายการ รายการละไม่เกิน 999 ชิ้น (ต่อตัวละคร)
      • ไอเทมที่ตั้งขายจะมีระยะเวลาคงอยู่ 3 วัน หลังจากครบกำหนด หากไอเทมไม่ได้ถูกขายไป จะสามารถกดรับไอเทมคืนได้ แต่จะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน
      • หลังตั้งขายไอเทมไปแล้ว ผู้ขายสามารถกดยกเลิกการขายเมื่อใดก็ได้ แต่เมื่อยกเลิกแล้วจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน

  2. ภาษี 10% ของราคาไอเทมที่ขายสำเร็จ
      • ทุกการขาย จะโดนหักภาษี 10% ของราคาขาย เช่น ไอเทมตั้งราคาไว้ที่ 100 คริสตัล เมื่อถูกหักภาษี 10% คริสตัลจริงที่จะได้รับจากการขายคือ 90 คริสตัล
      • ภาษีจะเริ่มคิดตั้งแต่ราคาขาย 10 Crystal เป็นต้นไป และจะคิดเป็นจำนวนเต็มปัดเศษทศนิยม (เช่น หากตั้งราคาขายเป็น 15 Crystal จะโดนหักภาษี 10% (1.5) แต่ระบบจะคิดโดยทำการปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม ซึ่งคือ 2 ทำให้คริสตัลที่จะได้รับจริงคือ 13 คริสตัล)

※ หมายเหตุ: ไอเทมที่แสดงสัญลักษณ์ "ไอเทมนี้แลกเปลี่ยนไม่ได้" จะไม่สามารถลงขายในตลาดกลางได้วิธีขายไอเทม
 ① ไปที่เมนูรายการขาย


 ② เลือกไอเทมที่ต้องการขายจากกระเป๋าด้านซ้ายมือ จากนั้นใส่จำนวนที่ต้องการขาย และราคาต่อชิ้น ระบบจะแสดงยอดขายทั้งหมด (แบบยังไม่ได้หักภาษี) และราคาค่าเฉลี่ยของสินค้าในตลาดขณะนั้น และค่าธรรมเนียมตั้งขายที่ต้องชำระ


 ③ ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยและกดยืนยันการขาย


 ④ ระบบจะแสดงไอเทมที่ได้ลงขาย ระยะเวลคงเหลือ และแสดงยอดขายสะสมที่เคยขายได้ ดังภาพ


 ⑤ หลังจากไอเทมถูกขายสำเร็จ ให้กดรับคริสตัลโดยคลิกที่ "ขายไอเทมสำเร็จ" ซึ่งจะได้รับคริสตัล (ที่ถูกหักภาษี 10% อัตโนมัติ) และจะแสดงยอดขายที่ทำได้ ที่ช่องยอดขายสะสม

วิธียกเลิกการขาย
 ① ผู้ขายสามารถกดยกเลิกการขายเมื่อใดก็ได้ โดยไปที่เมนูรายการขาย และเลือกไอเทมที่ต้องการยกเลิก แต่เมื่อกดยกเลิกแล้วจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน
 ② หลังจากยกเลิกการขายแล้ว ไอเทมจะกลับคืนสู่กระเป๋าโดยอัตโนมัติ


อัพเดตล่าสุด