กิจกรรม

[New Update] Family System ระบบครอบครัวและการแต่งงาน

Update : 04/06/21 15:03

  ได้เวลาสละโสด แสดงความรักให้ชาว Blueland รู้ ร่อนการ์ดเชิญนักผจญภัยเข้าร่วมฉลองอัปเดตใหม่ ระบบ Family และการแต่งงาน พร้อมต้อนรับ Pride Month เปิดโอกาสให้แต่งงานกันได้โดยไม่จำกัดเพศ รักใครชอบใครอย่าเก็บเอาไว้ กดชวนเข้าสู่ครอบครัวเดียวกันได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!เกี่ยวกับระบบครอบครัว


  ระบบครอบครัวเป็นระบบที่ให้ผู้เล่นสามารถสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองได้ ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ พี่น้อง และลูก ผู้เล่นสามารถเริ่มการมีครอบครัวได้โดยการแต่งงาน ใน 1 คู่แต่งงานสามารถมีลูกได้สูงสุด 3 คน
  ผู้เล่นสามารถเข้าสู่หน้า Family System ได้ที่หน้าเมนูหลัก > ครอบครัว
1. การขอแต่งงาน
   • การขอแต่งงานสามารถทำได้โดยไม่คำนึงถึงเพศของตัวละคร และเพศบนบัตรประจำตัว
   • สามารถทำการขอแต่งงานได้ที่หน้าต่างสถานะตัวละครที่ต้องการจะแต่งงานด้วย และเลือก "ขอแต่งงาน"
    หมายเหตุ: ตัวละครที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันจะไม่สามารถแต่งงานกันได้
   • เลือกบทบาทที่ตนเองจะเป็นในครอบครัว (พ่อหรือแม่) และทำการขอแต่งงาน โดยในการขอแต่งงาน จะต้องใช้เงิน 5,000,000 Gold พร้อมแหวนแต่งงาน 1 วง แหวนแต่งงานมีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบจะส่งผลต่อบัฟที่ได้รับแตกต่างกัน


   • แหวนแต่งงานแต่ละชนิดมีจำหน่ายที่ร้านค้าภายในเกม และจะให้บัฟที่แตกต่างกัน ดังนี้
   • คำขอแต่งงานมีระยะเวลา 7 วัน หากไม่ได้รับคำยินยอมภายใน 7 วัน คำขอแต่งงานจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ   • หากคำขอแต่งงานถูกปฏิเสธ, ท่านจะได้รับแหวนคืนที่กล่องจดหมาย แต่จะไม่ได้รับ Gold คืน
     กรณีถูกปฏิเสธคำขอแต่งงาน ท่านสามารถขอแต่งงานใหม่ได้กับตัวละครอื่นหรือตัวละครเดิมได้เรื่อยๆจนกว่าจะได้รับการยินยอม แต่ทุกการปฏิเสธ ท่านจะได้รับแหวนคืนที่กล่องจดหมาย แต่จะไม่ได้รับ Gold คืนเช่นกัน

2. การตกลงยินยอมแต่งงาน
   • ฝ่ายที่ได้รับคำขอแต่งงาน ไม่จำเป็นต้องมีแหวน
   • สามารถตรวจสอบรายการคำขอได้ที่ หน้าต่างแชทลิสต์ > คำขอแต่งงาน โดยสามารถกดยอมรับ รวมถึงปฏิเสธ ในหน้าต่างแชทลิสต์คำขอแต่งงานได้เช่นกัน

   • หากขอแต่งงานสำเร็จ บัฟและแผนผังครอบครัวจะถูกสร้างขึ้น3. บัฟ และแผนผังครอบครัว   • บัฟครอบครัวจะถูกเปิดใช้งานในกรณีที่ ตัวละครแต่งงานสำเร็จหรือถูกรับเป็นลูกสำเร็จแล้วเท่านั้น
   • แผนผังครอบครัวจะแสดงได้ 3 Generation โดยจะมีสมาชิกในครอบครัวได้สูงสุด 9 คน
   • สมาชิกแต่ละคนในครอบครัว จะให้บัฟที่แตกต่างกัน และบัฟแต่ละบัฟ จะมีผลเฉพาะเมื่อสมาชิกในครอบครัวออนไลน์อยู่เท่านั้น


   • เมื่อเป็นสมาชิกในครอบครัวแล้ว ท่านจะได้รับบัฟส่วนตัว "อัตราคริติคอล 3%" ไม่ว่าจะมีบทบาทใดในครอบครัวก็ตาม
   • สำหรับบัฟของแหวนแต่งงานจะมีผลเสมอ ถึงแม้ว่าสามี/ภรรยาจะไม่ได้ออนไลน์อยู่ก็ตาม4. การรับเลี้ยงลูก
   • เฉพาะตัวละครที่แต่งงานแล้วเท่านั้นที่จะสามารถรับตัวละครอื่นเป็นลูกได้
   • สามารถส่งคำขอเป็นลูกได้ที่หน้าต่างสถานะตัวละครที่ต้องการรับเป็นลูก
   • การส่งคำขอเป็นลูก จะต้องได้รับการยินยอมจากสามี/ภรรยาก่อน และสามารถยกเลิกคำขอได้ หากสามี/ภรรยายังไม่ทำการยินยอม (สามารถจัดการคำขอเป็นลูกได้ที่ หน้าต่างแชทลิสต์ > ลูก)

   • หลังจากสามี/ภรรยาเห็นด้วยกับคำขอรับเป็นลูก คำขอจึงจะถูกส่งไปยังลูกต่อไป
   • ตัวละครที่ได้รับคำขอรับเลี้ยงเป็นลูก สามารถกดยอมรับ หรือปฏิเสธได้ที่หน้าต่าง หน้าต่างแชทลิสต์ > ลูก   • คำขอรับเลี้ยงเป็นลูกมีระยะเวลา 4 วัน หากไม่ได้รับคำยินยอมภายใน 4 วัน คำขอรับเลี้ยงจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ โดยหากถูกปฏิเสธคำขอรับเลี้ยง, สามารถขอรับเลี้ยงใหม่ได้กับตัวละครอื่นหรือตัวละครเดิมได้เรื่อยๆจนกว่าจะได้รับการยินยอม   • เมื่อลูกกดยอมรับแล้ว ตัวละครลูกจะถูกรวมเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพ่อแม่
   • พ่อ/แม่ สามารถลบลูกออกจากครอบครัวได้ในเมนู หน้าต่างแชทลิสต์ > ครอบครัว
   • การลบลูกออกจากครอบครัว จะต้องได้รับการเห็นชอบจากสามี/ภรรยา แต่ไม่จำเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากลูก5. การหย่าร้างจากสามี/ภรรยา
   • ท่านสามารถทำการหย่าร้างได้ ผ่านทาง NPC “[นายทะเบียน] Clark” ที่เมือง Nera Castle โดยเลือกเมนู "ยื่นขอหย่า"

   • การหย่าสามารถทำได้ทันที โดยไม่ต้องรอการเห็นชอบจากอีกฝ่าย
   • การหย่าร้างจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 650 Crystal และจะไม่ได้รับแหวนและ Gold ที่ใช้ในการแต่งงานคืน
   • เมื่อหย่าแล้ว ความสัมพันธ์ของสามี/ภรรยา และลูกจะหายไปทันที และไม่สามารถยกเลิกได้   • หลังทำการหย่าแล้ว ท่านสามารถกลับมาแต่งงานกับตัวละครเดิมได้อีกครั้ง แต่หากหย่าในขณะตัวละครมีลูก เมื่อแต่งงานใหม่อีกครั้งความสัมพันธ์เดิมของลูกจะไม่กลับมา จำเป็นต้องขอรับเลี้ยงเป็นลูกใหม่

6. การถอนตัวจากครอบครัว
   • ตัวละครที่เป็นลูก สามารถยื่นขอออกจากครอบครัวได้ ผ่านทาง NPC “[นายทะเบียน] Clark” ที่เมือง Nera Castle โดยเลือกเมนู "ยื่นถอนตัวออกจากครอบครัว"   • ในการยื่นคำขอออกจากครอบครัวของลูก สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอความเห็นชอบจากพ่อ/แม่
   • การยื่นคำขอออกจากครอบครัว จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 150 Crystal
   • เมื่อลูกเลือกออกจากครอบครัวแล้ว ความสัมพันธ์ของพ่อ/แม่ และพี่น้องทั้งหมดจะหายไปในทันที และไม่สามารถยกเลิกได้
อัพเดตล่าสุด