Special Achievement | Raid Boss Challenge ภารกิจท้าพิชิตไอเทมเดือนมีนาคม
Update : 03/03/21 14:15

  Special Achievement ประจำเดือนมีนาคม กับภารกิจรวมพลังกิลด์พิชิต Raid Boss หากทำสำเร็จ ก็รับไอเทมฟรีได้ทันที!► ระยะเวลากิจกรรม ◄
 ▪ เริ่ม: วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 14.15 น.
 ▪ สิ้นสุด: วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.59 น.


เงื่อนไขกิจกรรม
  ▪  ผู้เล่นต้องทำ Achievement กำจัด Raid Boss ที่กำหนดให้สำเร็จภายในระยะเวลากิจกรรม โดยจะต้องทำดาเมจขั้นต่ำ 1% ของเลือดบอส จึงจะถูกนับว่าฆ่าบอสได้ และผ่านเงื่อนไขในการรับของรางวัล (เช่น บอสมี HP 100 ล้าน ตัวละครจะต้องทำดาเมจรวมขั้นต่ำ 1 ล้านดาเมจต่อบอส จึงจะผ่านเงื่อนไข)
  ▪  หลังจากกำจัดบอสสำเร็จแล้ว ผู้เล่นจะต้องกดรับรางวัลที่หน้า Guild Raid ก่อน จึงจะสามารถกดรับรางวัล Achievement ที่เมนูกิจกรรมพิเศษภายในเกมได้


  ▪ 1 ID สามารถรับของรางวัลได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  ▪ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้า1. Raid Boss Young Snow Dragon Challenge

   ผู้เล่นจะต้องทำการสังหาร Young Snow Dragon ให้ครบตามที่กำหนด เพื่อรับรางวัลฟรี

2. Raid Boss Belgor Challenge

   ผู้เล่นจะต้องทำการสังหาร Belgor ให้ครบตามที่กำหนด เพื่อรับรางวัลฟรี
3. Raid Boss Wyvern Challenge

   ผู้เล่นจะต้องทำการสังหาร Wyvern ให้ครบตามที่กำหนด เพื่อรับรางวัลฟรี

4. Raid Boss Hell's Reaper Challenge

   ผู้เล่นจะต้องทำการสังหาร Hell's Reaper ให้ครบตามที่กำหนด เพื่อรับรางวัลฟรี
5. Raid Boss Vladinus Challenge

   ผู้เล่นจะต้องทำการสังหาร Vladinus ให้ครบตามที่กำหนด เพื่อรับรางวัลฟรี
รายละเอียดไอเทมรางวัล