Special Achievement 2 January ภารกิจท้าพิชิตไอเทม
Update : 21/01/21 12:00

  Special Achievement 2 ประจำเดือนมกราคม เพียงทำภารกิจที่กำหนดให้สำเร็จ ก็รับไอเทมฟรีได้ทันที! วันนี้ - 3 ก.พ. 64


ระยะเวลากิจกรรม
 ▪ เริ่ม: วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 12.30 น.
 ▪ สิ้นสุด: วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.59 น.


เงื่อนไขกิจกรรม
  ▪  ผู้เล่นต้องทำ Achievement ให้สำเร็จภายในระยะเวลากิจกรรม เมื่อผ่านเงื่อนไขแต่ละ Achievement แล้ว จะสามารถกดรับของรางวัลได้ที่เมนูกิจกรรมพิเศษภายในเกม


  ▪ 1 ID สามารถรับของรางวัลได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  ▪ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้า1. Raid Boss Challenger: พิชิต Raid Boss ให้ครบตามที่กำหนด

   ผู้เล่นจะต้องทำการพิชิต Raid Boss ให้ครบตามที่กำหนด เพื่อรับรางวัลฟรี
   ※ ผู้เล่นจะต้องทำดาเมจขั้นต่ำ 1% ของเลือดบอส จึงจะถูกนับว่าฆ่าบอสได้ และผ่านเงื่อนไขในการรับของรางวัล (เช่น บอสมี HP 100 ล้าน ตัวละครจะต้องทำดาเมจรวมขั้นต่ำ 1 ล้านดาเมจต่อบอส จึงจะผ่านเงื่อนไข)
2. Spend Topaz : ใช้จ่าย Topaz ให้ครบตามที่กำหนด

   ผู้เล่นจะต้องทำการใช้จ่าย Topaz ให้ครบตามที่กำหนดเพื่อรับรางวัลฟรี
   ※ นับรวมทั้งการใช้ Topaz ใน Shop ทั่วไป และการใช้ Topaz ใน Siege Shop