Special Achievement December ภารกิจท้าพิชิตไอเทม
Update : 02/12/20 13:14

  Special Achievement ประจำเดือนธันวาคม เปิดภารกิจใหม่ ท้าพิชิตไอเทม เพียงทำภารกิจที่กำหนดให้สำเร็จ ก็รับไอเทมฟรีได้ทันที! วันนี้ - 16 ธ.ค. 63

ระยะเวลากิจกรรม
  เริ่ม: วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.
  ▪ สิ้นสุด: วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.59 น.

เงื่อนไขกิจกรรม
  ▪  ผู้เล่นต้องทำ Achievement ให้สำเร็จภายในระยะเวลากิจกรรม เมื่อผ่านเงื่อนไขแต่ละ Achievement แล้ว จะสามารถกดรับของรางวัลได้ที่เมนูกิจกรรมพิเศษภายในเกม


  ▪ 1 ID สามารถรับของรางวัลได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ( 1 ID แต่เล่นทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ก็รับรางวัลได้เพียงครั้งเดียว)
  ▪ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้า


1. Harvest Festival : เก็บเกี่ยววัตถุดิบให้ครบตามที่กำหนด

   ผู้เล่นจะต้องทำการเก็บเกี่ยววัตถุดิบ (ขุดแร่, ตกปลา, หาพืชสมุนไพร) ให้ครบตามที่กำหนดเพื่อรับรางวัลฟรี (นับเฉพาะที่เก็บเกี่ยวสำเร็จเท่านั้น)


2. Craft Meister : คราฟต์ไอเทมให้ครบตามที่กำหนด

   ผู้เล่นจะต้องทำการคราฟต์ไอเทมให้ครบตามที่กำหนด เพื่อรับรางวัลฟรี