Luna M Siege War มหาสงครามชิงปราสาท
Update : 23/12/20 11:48

   Luna M Siege War ได้เวลารวมพลังกิลด์ วางแผนกลยุทธ์ เตรียมพร้อมรับมหาสงครามชิงปราสาทสุดเดือดเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง! แล้วพบกับศึกแรกในวันเสาร์นี้ เวลา 20.10 น. - 20.40 น.

※ หมายเหตุ: เนื่องจากการอัพเดต Siege War ครั้งนี้ เป็นการอัพเดตก่อนเซิร์ฟเวอร์เกาหลี หากมีบัคร้ายแรงเกิดขึ้น อาจมีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาเวลาเข้าร่วม Siege War

ประมูลตำแหน่งเข้าชิงปราสาท: วันพฤหัสบดี เวลา 00.01 น. - วันศุกร์ เวลา 23.59 น.
แข่งขันชิงปราสาท: ทุกวันเสาร์เวลา 20.10 น. มีระยะเวลาแข่งขัน 30 นาที และจะสิ้นสุดการแข่งขันในเวลา 20.40 น.

เฉพาะกิลด์ที่ติดอันดับการประมูลเท่านั้นที่จะสามารถเข้าแข่งขันชิงปราสาทได้วิธีเข้าร่วม Siege War

1. การประมูล (Bid)

※ หมายเหตุ: ขณะนี้หน้า Siege War พบปัญหาการแสดงผลเวลานับถอยหลังเป็นเวลาเข้าแข่ง ไม่ใช่เวลาเริ่มประมูล ซึ่งเมื่อถึงเวลาประมูลในวันพฤหัสบดี ระบบจะแสดงเมนูให้ประมูลตามปกติ เฉพาะกิลด์ที่ติดอันดับการประมูลเท่านั้นที่จะสามารถเข้าแข่งขันชิงปราสาทได้

Siege War จะเริ่มตั้งแต่การชิงสิทธิ์เข้าแข่ง โดยการประมูล Sky Light Point ของกิลด์
  • ปราสาทที่สามารถทำการประมูลเพื่อเข้าแข่งขันได้ในขณะนี้ จะมี 2 ปราสาท คือ Alker Castle และ Nera Castle หากทำการลงประมูลปราสาทใดปราสาทหนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถลงประมูลในอีกปราสาทได้


  • สามารถประมูลโดยไปที่ เมนู Guild > Siege War เลือกปราสาทที่ต้องการ และคลิกที่ Bid จากนั้นใส่จำนวน Sky Light ที่ต้องการลงประมูล
  • ในครั้งแรกที่เปิดระบบ Siege War นั้นปราสาทจะอยู่ในสถานะไม่มีเจ้าของ
  • สิทธิ์การเป็นเจ้าของปราสาทในครั้งแรก จะถูกพิจารณาจากกิลด์ที่สามารถลงประมูล Sky Light Point ได้สูงสุดอันดับหนึ่ง
  • กิลด์ที่เป็นเจ้าของปราสาท จะมีหน้าที่เป็นฝ่ายป้องกันปราสาท และอีก 3 กิลด์ที่ลงประมูลอันดับรองลงมา จะมีหน้าที่เป็นฝ่ายบุกยึดปราสาท
  • ในระหว่างการประมูลจะสามารถแก้ไขจำนวน Sky Light ที่ลงประมูลได้ตลอดระยะเวลาการประมูล แต่ต้องแก้ไขจำนวนให้มากกว่าที่เคยลงประมูลไว้ครั้งก่อน
  • หากมีการลงประมูล Sky Light Point ในจำนวนที่เท่ากัน จะยึดกิลด์ที่ลงประมูลถึงจำนวนนั้นๆก่อนได้อันดับสูงกว่ากิลด์ที่ลงประมูลทีหลัง
  • กิลด์ที่ประมูลไม่ติดอันดับ จะได้รับ Sky Light Point คืนทั้งหมด
  • หลังประมูลและจบการแข่งขันในส่วนชิงปราสาทแล้ว กิลด์ที่เป็นเจ้าของปราสาทจะไม่ต้องทำการประมูลในครั้งต่อไป และจะมีหน้าที่เป็นฝ่ายป้องกันปราสาทโดยอัตโนมัติ2. การแข่งชิงปราสาท
  • เมื่อถึงเวลาการแข่งขัน 4 กิลด์ที่ติดอันดับการประมูล จะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันชิงปราสาท
  • สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยไปที่ เมนู Guild > Siege War และเลือก Join


  • 1 กิลด์ สามารถเข้าร่วมแข่งชิงปราสาทได้สูงสุด 50 คน และสามารถเข้าร่วมได้แม้จะมีสมาชิกไม่ครบ
  • เมื่อเข้าการแข่งขันชิงปราสาท ผู้เล่นในแต่ละกิดล์จะถูกเปลี่ยนชุดชั่วคราว โดยแบ่งเป็นตามสี (เหลือง, เขียว, ฟ้า และชมพู)
  • กิลด์ที่มีหน้าที่เป็นฝ่ายป้องกัน จะเกิดอยู่ด้านในปราสาท ส่วน 3 กิลด์ที่เหลือจะเป็นฝ่ายบุก และจะเกิดบริเวณรอบๆปราสาททั้ง 3 ด้าน (แรนด้อมจุดเกิด)  • ในแผนที่จะมี Tower ทั้งหมด 5 Tower ผู้เล่นแต่ละกิลด์ต้องทำการยึด Tower ให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มคะแนนของฝั่งตนเอง


  • Tower ที่ถูกยึดไปแล้ว สามารถยึดซ้ำได้ โดยการทำลาย Tower เดิมให้แตกก่อน จากนัันจึงจะสามารถทำการยึดอีกครั้ง
  • ในแผนที่สามารถต่อสู้และใช้ไอเทมประเภทฟื้นฟูได้ หากตายจะกลับมากเกิดใหม่ที่จุดเกิดของกิลด์ตนเอง
  • ในระหว่างสงครามสามารถเข้าออกสงครามได้ตลอดเวลาการแข่งขัน
  • หลังจบเวลาการแข่งขันแล้ว กิลด์ที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของปราสาท และจะได้รับสิทธิ์ไปจนกว่าจะถึงการแข่ง Siege War ครั้งต่อไป รวมถึงจะได้รับสิทธิ์ใช้งานร้านค้าที่เปิดพิเศษสำหรับกิลด์ที่ชนะเท่านั้น

จะมีไอเทมพิเศษอื่นๆ ทยอยอัพเดตเข้าร้านค้า Siege ในอนาคต

การนับคะแนน

  • หากทำการยึด 1 Tower ได้ จะได้รับ 20 คะแนน ทุกๆ 15 วินาที


  • เมื่อกำจัดตัวละครฝั่งตรงข้ามได้ 1 ตัว จะนับเป็น 10 คะแนน


  • หลังจากจบการแข่งขัน หากมีกิลด์ที่คะแนนเท่ากัน กิลด์ที่ทำคะแนนถึงจำนวนนั้นๆได้ก่อนจะได้รับอันดับดีกว่าแผนที่และตำแหน่ง Tower

  • ทั้ง 2 ปราสาท Alker Castle และ Nera Castle จะใช้แผนที่แข่งขันเดียวกัน
  • กิลด์ที่มีหน้าที่เป็นฝ่ายป้องกัน จะเกิดอยู่ด้านในปราสาท ส่วน 3 กิลด์ที่เหลือจะเป็นฝ่ายบุก และจะเกิดบริเวณรอบๆปราสาททั้ง 3 ด้าน (แรนด้อมจุดเกิด)
  • ในแผนที่จะมีประตูสำหรับเข้าในแต่ละส่วนของปราสาท ซึ่งสามารถทำลายได้ แต่ส่วนหลังของปราสาทจะไม่มีประตู สามารถเดินทะลุได้

รางวัล

  • กิลด์ที่ชนะใน Siege War จะได้รับสิทธิ์ใช้งานร้านค้าพิเศษ โดยในร้านค้าจะมีไอเทมจำหน่ายดังนี้

จะมีไอเทมพิเศษอื่นๆ ทยอยอัพเดตเข้าร้านค้า Siege ในอนาคต

• รางวัลการเข้าร่วม Siege War โดยรางวัลจะได้รับเฉพาะสมาชิกกิลด์เข้าร่วมการต่อสู้ Siege War เท่านั้น (ได้รับคนละ 1 เซ็ตตามอันดับผลการแข่งขัน)
     - รางวัลกิลด์อันดับ 1     - รางวัลกิลด์อันดับ 2     - รางวัลกิลด์อันดับ 3     - และรางวัลกิลด์อันดับ 4