Patch Note ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564
Update : 03/03/21 14:15

► Content Update

▪️ เกี่ยวกับ Skill
  • ปรับเพิ่มดาเมจสกิล Tornado ของ Warrior และเพิ่มระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิล (การปรับดาเมจมีผลตั้งแต่สกิลเลเวล 2 ขึ้นไป สกิลเลเวล 1 ยังคงดาเมจตามปกติ)

  • ปรับเพิ่มดาเมจสกิล Summon Ghost ของ Warlock และเพิ่มระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิล (การปรับดาเมจมีผลตั้งแต่สกิลเลเวล 2 ขึ้นไป สกิลเลเวล 1 ยังคงดาเมจตามปกติ)

▪️ เกี่ยวกับระบบ Combine
  • ปรับราคาใบ Combine Percent Up จากเดิม 30 Crystal เป็น 50 Crystal
  • ปรับเพิ่มอัตราความสำเร็จในการ Combine ดังนี้
      - หินอัพเกรด จากปกติ 20% เพิ่มเป็น 50% และเมื่อใช้ใบ Combine Percent Up จะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%      - หินออพชั่น [Normal] จากปกติ 20% เพิ่มเป็น 50% และเมื่อใช้ใบ Combine Percent Up จะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%      - หินออพชั่น [Advance] จากปกติ 50% เพิ่มเป็น 75% และเมื่อใช้ใบ Combine Percent Up จะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%

► รายการแก้ไขปัญหา

▪️ เกี่ยวกับ Pet
  • แก้ไขดาเมจของสัตว์เลี้ยง RS ที่เพิ่มใหม่ 5 ตัว (Candy Mochi, Choco Mochi, Cooki Mochi, Floria และ Nymphy)► Shop Update รายการไอเทมขายมาใหม่

▪️ Costume Shop
   • อัพเดต Costume ใหม่! Lolita Fashion ลงในกล่อง [Costume] Rate Up จำหน่ายถึงวันที่ 31 มี.ค. 64
     เมื่อสะสมครบทั้ง 3 ชุด สามารถผนึกเพื่อปลดล็อค Collection: ความเร็วโจมตี +1% และอัตราคริติคอล +1%

   • อัพเดต กล่องสุ่มคอสตูมส่วนหลังและคอสตูมหน้ากาก Olympus Wing (ราคากล่องละ 60 Crystal) เมื่อซื้อจะสุ่มรับคอสตูมตามอาชีพและเพศตัวละคร 1 ชิ้น หรือไอเทมอื่นๆ

   • นำคอสตูมเก่าเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ Parox, Celebrity Look และ Candy Doll ลงกล่อง [Costume] Standard Box   • กล่องคอสตูมส่วนปีก [Costume] East Accessory, [Summon Box] Feathered Tail Cloak และ [Summon Box] Dark Wing จะถูกนำออกจากร้านค้า หลังการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 17 มีนาคม 2564
▪️ Cosmetic Shop อัพเดตคอสตูมส่วนใบหน้าแยกตามอาชีพ ราคาชิ้นละ 600 Crystal
  คอสตูมไม่สามารถใส่ข้ามอาชีพได้ โปรดตรวจสอบให้ดีก่อนทำการซื้อ
  ไอเทมอาจไม่แสดงผลกับคอสตูมบางชุด
▪️ Package Shop
   • High Material Box แพคไอเทมวัตถุดิบจำเป็นสำหรับสายคราฟต์ ราคา 1,500 Crystal (จำกัดการซื้อ 3 ครั้งต่อตัวละคร ต่อสัปดาห์ รีเซ็ตทุกวันพุธเที่ยงคืน)
   • Metus's Bike แพคสัตว์ขี่ระดับ RS "Metus's Bike" ใหม่ล่าสุด มาพร้อมหินเติบโตระดับสูงสุด 10 ชิ้น ใช้เพิ่มเลเวลของสัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงได้ทันที 200 หน่วย (ต่อชิ้น) ราคา 5,000 Crystal (จำกัดการซื้อเพียง 1 ครั้งต่อตัวละคร)


   • Mera Manta แพคสัตว์ขี่ระดับ RS "Mare Manta" ใหม่ล่าสุด มาพร้อมหินเติบโตระดับสูงสุด 10 ชิ้น ใช้เพิ่มเลเวลของสัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงได้ทันที 200 หน่วย (ต่อชิ้น) ราคา 5,000 Crystal (จำกัดการซื้อเพียง 1 ครั้งต่อตัวละคร)


   • Peridot Persi แพคสัตว์ขี่ระดับ RS "Peridot Persi" ใหม่ล่าสุด มาพร้อมหินเติบโตระดับสูงสุด 10 ชิ้น ใช้เพิ่มเลเวลของสัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงได้ทันที 200 หน่วย (ต่อชิ้น) ราคา 5,000 Crystal (จำกัดการซื้อเพียง 1 ครั้งต่อตัวละคร)


   • Subscribe Package (จำหน่ายถึงวันที่ 17 มี.ค. 64 เวลา 08.59 น.)
      - Costume Wing Ticket 7Days Subscribe (150 บาท) | เมื่อซื้อจะได้รับทันที 350 Crystal และรับใบสุ่มคอสตูมส่วนปีกวันละ 1 ใบ เป็นเวลา 7 วัน
      - Vehicle Summon Ticket 7Days Subscribe (150 บาท) | เมื่อซื้อจะได้รับทันที 350 Crystal และรับใบสุ่มสัตว์ขี่วันละ 1 ใบ เป็นเวลา 7 วัน
      - Topaz 7 Days Subscribe (ราคา 500 Crystal) | เมื่อซื้อจะได้รับทันที 1,000 Topaz และรับเพิ่มวันละ 500 Topaz เป็นเวลา 7 วัน รวมแล้วจะได้รับทั้งหมด 4,500 Topaz


หลังจากซื้อแล้วสามารถกดรับไอเทมได้ที่เมนู "S" บริเวญมุมซ้ายบนของเกม