November Rate Up ขบวนกิจกรรมอัพเลเวลกระจุย ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้!
Update : 05/11/20 09:00

  Luna M ออกผจญภัยกันให้มันส์ซ่ากับขบวนกิจกรรมอัพเลเวลกระจุย ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้!


► ตารางกิจกรรม ◄


► ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี (2-5, 9-12, 16-19, 23-26 และ 30 พ.ย. 63)


  ● เวลา 18.00 - 23.00 น. : EXP +50% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ภายในแผนที่ทั่วไปจะได้รับ EXP+50% (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะได้รับ EXP ตามปกติ / สามารถใช้ไอเทมประเภทใบคูณ EXP หรืออาหารบัฟ เพื่อใช้รับ EXP เพิ่มขึ้นอีกได้)


► ทุกวันศุกร์ (6, 13, 20 และ 27 พ.ย. 63)

  ● เวลา 12.00 - 17.00 น. : Combine +50% เพิ่มอัตราความสำเร็จการรวมไอเทม+50% จากเดิมโอกาสสำเร็จ 20% > เป็น 30% (สามารถใช้ใบเพิ่มโอกาสการรวมไอเทม เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จให้มากขึ้นได้ถึง 45%)

  ● เวลา 18.00 - 23.00 น. : EXP +50% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ภายในแผนที่ทั่วไปจะได้รับ EXP+50% (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะได้รับ EXP ตามปกติ / สามารถใช้ไอเทมประเภทใบคูณ EXP หรืออาหารบัฟ เพื่อใช้รับ EXP เพิ่มขึ้นอีกได้)


► ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 และ 29 พ.ย. 63)

  ● เวลา 12.00 - 17.00 น. : EXP +50% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ภายในแผนที่ทั่วไปจะได้รับ EXP+50% (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะได้รับ EXP ตามปกติ / สามารถใช้ไอเทมประเภทใบคูณ EXP หรืออาหารบัฟ เพื่อใช้รับ EXP เพิ่มขึ้นอีกได้)

  ● เวลา 18.00 - 23.00 น. : Field Drop +20% เพิ่มอัตราการดรอปไอเทมของมอนสเตอร์ในแผนที่ทั่วไป +20% (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะดรอปไอเทมตามปกติ)