วิธีกดรับไอเทมจากกิจกรรม Infinite Tower Challenge
Update : 26/08/20 16:18► ลิงก์รับไอเทม: https://exe.in.th/infinite-tower-redeem

** สงวนสิทธิ์การรับรางวัลเฉพาะผู้ที่ใช้ Facebook Account หรือ Google Account ล็อคอินร่วมกิจกรรมในช่วง CBT เท่านั้น เนื่องจาก Apple ID นั้นไม่อนุญาติให้เก็บข้อมูล Email ได้ จึงทำให้ไม่มีข้อมูลย้อนหลังดังกล่าวสำหรับยืนยันผู้เข้าร่วมกิจกรรม และทำให้ไม่สามารถรับของรางวัลจากกิจกรรมนี้ได้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกอย่างยิ่ง

► เงื่อนไขการรับไอเทม

1. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลเฉพาะผู้ที่ใช้ Facebook Account หรือ Google Account ล็อคอินร่วมกิจกรรมในช่วง CBT เท่านั้น
2. เฉพาะ ID ที่ทำ Challenge พิชิตหอคอยถึงชั้นที่ 30 เท่านั้นที่จะได้รับรางวัล
3. ต้องสร้างตัวละครในเกมอย่างน้อย 1 ตัว ก่อนทำการกดรับไอเทม
4. 1 ตัวละครสามารถรับไอเทมได้เพียงครั้งเดียว
5. สามารถกดรับได้เพียงครั้งเดียว ต่อ 1 Facebook Account หรือ Google Account เท่านั้น
6. เฉพาะ ID ที่ทำ Challenge พิชิตหอคอยถึงชั้นที่ 30 เท่านั้นที่จะได้รับรางวัล
7. ไอเทมของรางวัลทั้งหมดจะถูกส่งเข้าไอดีที่ลงทะเบียนไว้ผ่านระบบจดหมายภายในเกม
8. ผู้ที่ใช้ Facebook หรือ Google Account ในการร่วมกิจกรรม Infinite Tower ในช่วง CBT จะต้องใช้ Account เดิมที่เคยใช้ร่วมกิจกรรม ในการกดรับของรางวัลตอนเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเท่านั้น

► หมายเหตุ

• จดหมายภายในเกมมีระยะเวลาคงอยู่ 7 วัน โปรดทำการรับไอเทมก่อนจดหมายหมดอายุ
• หากเลือกตัวละครที่จะรับไอเทมแล้ว ห้ามลบตัวละครโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับของรางวัล
• หากกดรับไอเทมที่หน้าเว็บไซต์แล้ว ไอเทมจะทยอยเข้าจดหมายในเกมภายใน 30 นาทีหลังกดรับ หากไอเทมไม่แสดงผลภายในเกม ให้ทำการออกเกมแล้วเข้าใหม่อีกครั้ง ไอเทมจึงจะแสดงผลตามปกติ

► ขั้นตอนรับไอเทม Infinite Tower Challenge

1. เข้าหน้าเว็บไซต์ https://exe.in.th/infinite-tower-redeem
2. ล็อคอินด้วย Facebook หรือ Google Account ที่ท่านเคยใช้ร่วมกิจกรรม Infinite Tower Challenge ในช่วง CBT


3. เลือกตัวละครที่ต้องการรับไอเทม4. ตรวจสอบชื่อตัวละคร และกดรับไอเทม


5. เสร็จสิ้น ไอเทมของรางวัลทั้งหมดจะถูกส่งเข้าไอดีผ่านทางจดหมายภายในเกม