Halloween Nightmare ออกผจญภัยตามหาเศษเสี้ยวของฝันร้าย แลกรับรางวัลสุดแรร์!
Update : 04/11/21 13:51

   ส่งท้ายควันหลงวันฮาโลวีนกับกิจกรรมพิเศษ Halloween Nightmare ออกผจญภัยตามหาเศษเสี้ยวของฝันร้าย Piece of Nightmare จากเหล่ามอนสเตอร์ภายในเกม Luna M นำไปให้ NPC Switch เพื่อแลกเป็นไอเทมหรือสัตว์เลี้ยงสุดแรร์ "น้องกระหัง" ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
ระยะเวลากิจกรรม
 ▪ เริ่ม: วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.
 ▪ สิ้นสุด: วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.59 น.
 ▪ สามารถแลกรับของรางวัลจาก NPC Switch ได้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.59 น.


เงื่อนไขกิจกรรม
  1. ผู้เล่นจะต้องออกตามหาไอเทม "Piece of Nightmare" ซึ่งจะดรอปจากมอนสเตอร์ภายในแผนที่ทั่วไป และมอนสเตอร์ใน Guild Dungeon    ※ Piece of Nightmare ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

  2. เมื่อได้ Piece of Nightmare มาแล้ว สามารถนำมาแลกเป็นไอเทมที่ต้องการ ได้ที่ NPC Switch ที่ประจำอยู่ที่เมือง Alker Harbor และ Nera Castle


  3. เมื่อแลกไอเทมไปแล้ว จำนวน Piece of Nightmare จะถูกหักออกไปตามจำนวนที่ใช้แลก
  4. ผู้เล่นสามารถแลกรับของรางวัลจาก NPC Switch ได้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.59 น. หลังหมดระยะเวลาแลกของรางวัล ไอเทม Piece of Nightmare จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์
  5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้ารายละเอียดรางวัลและจำนวนครั้งที่สามารถแลกได้

► รายละเอียดสัตว์เลี้ยง "น้องกระหัง" (RS)