ภารกิจปลดล็อค Achievement ทำสำเร็จรับฟรีไอเทมเพียบ!
Update : 07/10/20 16:16

  ท้าดวล Challenge สุดมันส์ไปกับภารกิจปลดล็อค Achievement ทำสำเร็จรับฟรีไอเทมเพียบ! วันนี้ - 28 ตุลาคม 2563

ระยะเวลากิจกรรม
  เริ่ม: วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.
  ▪ สิ้นสุด: วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.59 น.

เงื่อนไขกิจกรรม
  ▪  ผู้เล่นต้องทำ Challenge ให้สำเร็จภายในระยะเวลากิจกรรม เมื่อผ่านเงื่อนไขแต่ละ Challenge แล้ว จะสามารถกดรับของรางวัลได้ที่เมนูกิจกรรมพิเศษภายในเกม  ▪ 1 ID สามารถรับของรางวัลได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ( 1 ID แต่เล่นทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ก็รับรางวัลได้เพียงครั้งเดียว)
  ▪ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้า


◙ 1. Kill Raid Boss Young Snow Dragon

   ผู้เล่นในกิลด์จะต้องช่วยกันกันฆ่า Raid Boss Young Snow Dragon ให้สำเร็จตามเงื่อนไขภายในระยะเวลากิจกรรมจึงจะได้รับรางวัล


*หมายเหตุ: ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องทำดาเมจขั้นต่ำ 1% ของเลือดบอส และต้องกดรับกล่องรางวัล จึงจะถูกนับว่าฆ่าบอสได้ และผ่านเงื่อนไขในการรับของรางวัลกิจกรรม (เช่น บอสมี HP 100 ล้าน ตัวละครจะต้องทำดาเมจรวมขั้นต่ำ 1 ล้านดาเมจต่อบอส จึงจะผ่านเงื่อนไข)


  ▪ รางวัลสังหาร Young Snow Dragon 3 ตัว: รับ El Naro Potion 10 Ea (อัตราคริติคอล +5%, ความเร็วโจมตี +5%) และ Elzebra Potion 10 Ea (ความเร็วเคลื่อนที่ +5%, ความเร็วโจมตี +5%)
  ▪ รางวัลสังหาร Young Snow Dragon 5 ตัว: รับ Great Whale Grill 5 Ea (All base status+15), Kelladrain's Essence 5 Ea (ลดคูลดาวน์ Skill 50%) และ Fatique Potion XL 5 Ea (ฟื้นฟูค่าเหนื่อย 100%)
  ▪ รางวัลสังหาร Young Snow Dragon 10 ตัว: รับ Costume Set Summon Ticket 3 Ea และ Costume Set Summon Ticket 3 Ea


◙ 2. Kill Raid Boss Belgor

   ผู้เล่นในกิลด์จะต้องช่วยกันกันฆ่า Raid Boss Belgor ให้สำเร็จตามเงื่อนไขภายในระยะเวลากิจกรรมจึงจะได้รับรางวัล


*หมายเหตุ: ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องทำดาเมจขั้นต่ำ 1% ของเลือดบอส และต้องกดรับกล่องรางวัล จึงจะถูกนับว่าฆ่าบอสได้ และผ่านเงื่อนไขในการรับของรางวัลกิจกรรม  (เช่น บอสมี HP 100 ล้าน ตัวละครจะต้องทำดาเมจรวมขั้นต่ำ 1 ล้านดาเมจต่อบอส จึงจะผ่านเงื่อนไข)


  ▪ รางวัลสังหาร Belgor 1 ตัว: รับ HP Potion XL 100 Ea และ MP Potion XL 100 Ea
  ▪ รางวัลสังหาร Belgor 3 ตัว: รับ Great Whale Grill 5 Ea (All base status+15), EXP+100% 5 Ea และ Fatique Potion XL 7 Ea (ฟื้นฟูค่าเหนื่อย 100%)
  ▪ รางวัลสังหาร Belgor 5 ตัว: รับ Costume Hero Fish Suit ถาวร (ได้รับตามเพศตัวละคร)


◙ 3. Kill 'Em All

   ผู้เล่นจะต้องกำจัดมอนสเตอร์ในเกมให้สำเร็จตามเงื่อนไขภายในระยะเวลากิจกรรมจึงจะได้รับรางวัล

*หมายเหตุ: นับรวมมอนสเตอร์ในเกมทั้งหมด ทั้งในแผนที่ทั่วไปและดันเจี้ยนต่างๆ


  ▪ รางวัลสังหารมอนสเตอร์ 3,000 ตัว: รับ Fatique Potion XL 10 Ea และ Luna's Essence 10 Ea
  ▪ รางวัลสังหารมอนสเตอร์ 5,000 ตัว: รับ HP Potion XL 50 Ea และ MP Potion XL 50 Ea
  ▪ รางวัลสังหารมอนสเตอร์ 10,000 ตัว: รับ Identify Ticket [Advance] 10 Ea และ 200,000 Gold
  ▪ รางวัลสังหารมอนสเตอร์ 30,000 ตัว: รับ 500 Topaz


◙ 4. Spend Gold

   ผู้เล่นจะต้องใช้จ่ายทองในเกมตามเงื่อนไขภายในระยะเวลากิจกรรมจึงจะได้รับรางวัล


  ▪ รางวัลใช้จ่าย Gold ครบ 300,000: รับ 300 Topaz
  ▪ รางวัลใช้จ่าย Gold ครบ 500,000: รับ 500 Topaz
  ▪ รางวัลใช้จ่าย Gold ครบ 1,000,000: รับ 700 Topaz
  ▪ รางวัลใช้จ่าย Gold ครบ 3,000,000: รับ 1,000 Topaz